Pomysł stworzenia Ośrodka rodził się w moim sercu od kilku lat. Kiedy stanęłam w 2012 roku przed decyzją o zmianie zawodowej wiedziałam, że nadszedł czas odpowiedzi na pytanie: Co jest moim celem w życiu i do czego chcę dążyć?

Nie musiałam się długo zastanawiać. Pragnę uszczęśliwiać ludzi i pomagać im w podejmowaniu właściwej drogi do wolności i dojrzałości.

Ośrodek ma być tym miejscem, gdzie osoby poszukujące pomocy będą mogły w sprzyjających warunkach odnaleźć własną drogę życiową przy pomocy specjalistów kierujących się ewangelicznymi zasadami.

Więcej

Czym jest coaching chrześcijański?

  • Bóg złożył w sercu każdego człowieka zapis doskonałego planu na życie oraz potrzebne do jego realizacji talenty i uzdolnienia.

  • Ten plan zawsze odpowiada pragnieniom i tęsknotom człowieka.
  • Jednak nie każdy z nas, z różnych powodów, potrafi samodzielnie rozpoznać swój plan i odkrywać własne talenty.
  • Pomocą w tej „podróży” przez życie może być metoda, którą nazywamy coachingiem chrześcijańskim oraz towarzyszenie serdecznego partnera- coacha.

Coaching chrześcijański to metoda pracy z osobą oparta na wzajemnej relacji, wsparciu i zaufaniu, odkrywaniu potencjału drzemiącego w każdym człowieku w znacznym stopniu poprzez otwieranie się na bogactwo Słowa Bożego.

Spotkania z coachem mają charakter indywidualnych sesji, podczas których zainteresowany określa w jakim obszarze chciałby się rozwijać, zadaniem coacha jest towarzyszenie i wspieranie go w „podróży” do osiągnięcia zamierzonych celów.

Współpraca jest zawsze dobrowolna i zarówno zainteresowany, jak i coach mogą w każdej chwili z niej zrezygnować. Coach korzystając z posiadanej wiedzy i doświadczenia może zaproponować osobie skorzystanie z innych metod pracy, np. wsparcia psychologicznego lub terapii.