Fundacja COR

COR (łac. serce)
To tu człowiek ma zapisane wartości, talenty, pragnienia i marzenia.

Ideą Fundacji COR jest pomoc człowiekowi w:

 • sięganiu do głębi swojego serca,
 • odkrywaniu osobistych darów
 • wydobywaniu ukrytych marzeń, talentów i wartości na światło dzienne
 • dobrym ich wykorzystaniu w codziennym życiu
 • kształtowaniu postaw
 • podejmowaniu właściwej drogi do wolności, dojrzałości, szczęścia; do życia w pełni

Założycielem i fundatorem Fundacji COR jest Stowarzyszenie Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody. Zgodnie ze statutem jej celem jest prowadzenie działalności pożytku publicznego skoncentrowanej na promowaniu, wspieraniu oraz realizowaniu inicjatyw i projektów prospołecznych w obszarze wsparcia społecznego.

Z miłością i sercem staramy się podchodzić do każdego człowieka.

Liceum Ogólnokształcące COR

Szkoła inna niż wszystkie. W centrum nie stawiamy wyników, ale człowieka i indywidualne podejście do niego. Chcemy motywować do rozwoju, wydobywać i kształtować talenty. A wszystko to w otwartej i przyjaznej atmosferze.

Liceum Ogólnokształcące COR: Człowiek – Otwartość – Rozwój

Wszechstronny rozwój uczniów jest dla nas bardzo ważny. Stawiamy na zintegrowanie sfer:

 • intelektualnej – poprzez ciekawe zajęcia fakultatywne i koła zainteresowań
 • artystycznej – poprzez zajęcia z fotografii, grafiki i muzyki oraz współpracę z ośrodkami kultury, uczestnictwo w warsztatach śpiewu i gry na gitarze
 • sportowej – współpracując z pasjonatami sportu i aktywności fizycznej tworzącymi LUCE ARENA (www.luce.org.pl)
 • ­społecznej ­– promując ideę wolontariatu i zachęcając do zaangażowania obywatelskiego
 • emocjonalnej – wykorzystując coaching oraz wsparcie pedagogów szkolnych

Dodatkowo umożliwiamy cykliczne spotkania z ciekawymi ludźmi, liderami ze świata kultury, nauki, sztuki i biznesu.

W roku szkolnym 2016/2017 oferujemy naukę w dwóch klasach ukierunkowanych na przedmioty humanistyczne i języki obce. Klasy zawierają przedmioty rozszerzone oraz ciekawe przedmioty uzupełniające. Wykaz podręczników znajdziesz tutaj.

Chcesz zostać uczniem? Zapraszamy do nas.

Zapisz się

Chrześcijański Ośrodek Rozwoju

Chrześcijański Ośrodek Rozwoju stwarza możliwość zintegrowanego rozwoju człowieka w duchu wartości chrześcijańskich. Jest to miejsce gdzie można uzyskać specjalistyczną i profesjonalną pomoc oraz wsparcie z zakresu psychologii i terapii (także uzależnień).

W OFERCIE Ośrodka znajdują się:

DZIAŁANIA POMOCOWE I TERAPEUTYCZNE

 • pomoc psychologiczno-terapeutyczna (dla dorosłych, dzieci, młodzieży, rodzin, małżeństw)
 • terapia grupowa
 • terapia dla uzależnionych i współuzależnionych
 • wsparcie duchowe, pomoc duszpasterska

DZIAŁANIA ROZWOJOWE

 • warsztaty z komunikacji
 • warsztaty i szkolenia dla liderów w kościele
 • warsztaty i szkolenia dla liderów podmiotów ekonomii społecznej kierujących się wartościami chrześcijańskimi

DODATKOWO w planach rozwojowych Ośrodka:

 • bibliodrama
 • szkoła rodzenia
 • logopeda
 • szkoła dla rodziców

Kontakt

Fundacja COR

43-300 Bielsko-Biała
Ul. Traugutta 13

NIP 5472163700
REGON 365133907
KRS 0000631897

+48 338152596

cor.fundacja@gmail.com