Fundacja COR

COR (łac. serce)
To tu człowiek ma zapisane wartości, talenty, pragnienia i marzenia.

Ideą Fundacji COR jest pomoc człowiekowi w:

 • sięganiu do głębi swojego serca,
 • odkrywaniu osobistych darów
 • wydobywaniu ukrytych marzeń, talentów i wartości na światło dzienne
 • dobrym ich wykorzystaniu w codziennym życiu
 • kształtowaniu postaw
 • podejmowaniu właściwej drogi do wolności, dojrzałości, szczęścia; do życia w pełni

Założycielem i fundatorem Fundacji COR jest Stowarzyszenie Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody. Zgodnie ze statutem jej celem jest prowadzenie działalności pożytku publicznego skoncentrowanej na promowaniu, wspieraniu oraz realizowaniu inicjatyw i projektów prospołecznych w obszarze wsparcia społecznego.

Z miłością i sercem staramy się podchodzić do każdego człowieka.

Liceum Ogólnokształcące COR

Szkoła inna niż wszystkie. W centrum nie stawiamy wyników, ale człowieka i indywidualne podejście do niego. Chcemy motywować do rozwoju, wydobywać i kształtować talenty. A wszystko to w otwartej i przyjaznej atmosferze.

Liceum Ogólnokształcące COR: Człowiek – Otwartość – Rozwój

Wszechstronny rozwój uczniów jest dla nas bardzo ważny. Stawiamy na zintegrowanie sfer:

 • intelektualnej – poprzez ciekawe zajęcia fakultatywne i koła zainteresowań
 • artystycznej – poprzez zajęcia z fotografii, grafiki i muzyki oraz współpracę z ośrodkami kultury, uczestnictwo w warsztatach śpiewu i gry na gitarze
 • sportowej – współpracując z pasjonatami sportu i aktywności fizycznej tworzącymi LUCE ARENA (www.luce.org.pl)
 • ­społecznej ­– promując ideę wolontariatu i zachęcając do zaangażowania obywatelskiego
 • emocjonalnej – wykorzystując coaching oraz wsparcie pedagogów szkolnych

Dodatkowo umożliwiamy cykliczne spotkania z ciekawymi ludźmi, liderami ze świata kultury, nauki, sztuki i biznesu.

W roku szkolnym 2016/2017 oferujemy naukę w dwóch klasach ukierunkowanych na przedmioty humanistyczne i języki obce. Klasy zawierają przedmioty rozszerzone oraz ciekawe przedmioty uzupełniające. Wykaz podręczników znajdziesz tutaj.

Chcesz zostać uczniem? Zapraszamy do nas.

Więcej informacji na stronie internetowej: liceum.cor.info.pl

Zapisz się

Chrześcijański Ośrodek Rozwoju

Chrześcijański Ośrodek Rozwoju stwarza możliwość zintegrowanego rozwoju człowieka w duchu wartości chrześcijańskich. Jest to miejsce gdzie można uzyskać specjalistyczną i profesjonalną pomoc oraz wsparcie z zakresu psychologii i terapii (także uzależnień).

W OFERCIE Ośrodka znajdują się:

DZIAŁANIA POMOCOWE I TERAPEUTYCZNE

 • pomoc psychologiczno-terapeutyczna (dla dorosłych, dzieci, młodzieży, rodzin, małżeństw)
 • terapia grupowa
 • terapia dla uzależnionych i współuzależnionych
 • wsparcie duchowe, pomoc duszpasterska

DZIAŁANIA ROZWOJOWE

 • warsztaty z komunikacji
 • warsztaty i szkolenia dla liderów w kościele
 • warsztaty i szkolenia dla liderów podmiotów ekonomii społecznej kierujących się wartościami chrześcijańskimi

DODATKOWO w planach rozwojowych Ośrodka:

 • bibliodrama
 • szkoła rodzenia
 • logopeda
 • szkoła dla rodziców

Kontakt

Fundacja COR

43-300 Bielsko-Biała
Ul. Traugutta 13

NIP 5472163700
REGON 365133907
KRS 0000631897

+48 338152596

cor.fundacja@gmail.com